Monday, 24 June 2024

โลกบันเทิง “ครูไทย” – สำนักข่าว บางกอก ทูเดย์

[ad_1]

Digiqole ad

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ฉบับที่ 416 วันที่ 26 ม.ค.-1 ก.พ.67

หน้า 20-21 buzz

โลกบันเทิง “ครูไทย”

แม้ว่าจะผ่านวันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็น “วันครูแห่งชาติ” แตกระแสของครูยังมาแรงไม่มีแผ่ว โดยเฉพาะเรื่อง “ครูเวร” โรงเรียนที่เชียงรายถูกทำร้ายร่างกาย “บางกอก buzz” ฉบับนี้จึงขอนำเสนอครูไทยในโลกบันเทิงที่ถูกในนำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์…เท่าที่รวบรวมได้

คุณครูที่รัก (ปี 2517)
ประสพสุขภาพยนตร์ เสนอ พระคุณครูนั้นล้ำเลิศ เราจึงเทิดให้โลกรู้ คุณครูที่รักจากบทประพันธ์ของ พร น้ำเพชร นำแสดงโดย นาท ภูวนัย,อรัญญา นามวงษ์,สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ภูษิต อภิมัน,จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, สุริยา ชินพันธ์, ธานินทร์ อินทรเทพ,ส.อาสนจินดา, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, มารศรี อิศรางกูร กำกับฯ โดย พันคำ (พร้อมสิน สีบุญเรือง) และ กิตติ ประสพสุข อำนวยการสร้าง

คุณครูคนใหม่ (ปี 2518)

จากบทประพันธ์ของ พร น้ำเพชร ออกฉายในปี 2518 ผลิตโดย สีบุญเรืองฟิล์ม กำกับการแสดงโดย พันคำ (พร้อมสิน สีบุญเรือง) นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี,พิสมัย วิไลศักดิ์,-นัยนา ชีวานันท,นิรุตติ์ ศิริจรรยา และ ภิญโญ ปานนุ้ย ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับโล่รางวัลพิเศษของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง ในฐานะหนังที่ส่งเสริมศีลธรรม, วัฒนธรรมและประเพณี และภิญโญ ปานนุ้ย ได้รับรางวัลตุ๊กตาเงิน นักแสดงหน้าใหม่ฝ่ายชาย

            สวัสดีคุณครู  (ปี 2520)

ออกฉายครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2520 เป็นภาพยนตร์โดยบริษัท สีบุญเรืองฟิล์ม จำกัด จากบทประพันธ์ของ พร น้ำเพชร และ บทภาพยนตร์ของ โศจิรัฐ บุญเรือง อำนวยการสร้างและกำกับการแสดงโดย พันคำ (พร้อมสิน สีบุญเรือง) นำแสดงโดย สุเชาว์ พงษ์วิไล,นัฐ ไชยงค์,จารุณี สุขสวัสดิ์ (แสดงภาพยนตร์เรื่องแรก),กาญจนา บุญประเสริฐ ฉายที่โรงภาพยนตร์ สยาม ปารีส ออสการ์

ครูบ้านนอก (ปี 2521)

ออกฉายเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2521 กำกับฯ โดย สุรสีห์ ผาธรรม เป็นภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคมในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับครูหนุ่มสาวที่เพิ่งจบใหม่จากวิทยาลัยครู และเดินทางไปสอนหนังสือในถิ่นทุรกันดาร ขาดไฟฟ้า แหล่งน้ำ และการสาธารณสุข แสดงให้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่แบบเก่าของชาวชนบทในภาคอีสาน และปัญหาความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น นักแสดงนำ ปิยะ ตระกูลราษฎร์,วาสนา สิทธิเวช,นพดล ดวงพร,สมชาติ ประชาไท,เพียงพธู อำไพ,ต้น โตมร,สิงห์ อิ่มลาภ,ชาญ บ้านสั้น และ สุพัฒน์ บุณษรัตน์พันธ์

ครูขาหนูเหงา (ปี 2521)
สีบุญเรืองฟิล์ม เสนอผลงานซึ้งใจ พ.ศ.2521 ทำไม? สังคมจึงทอดทิ้งพวกหนู ผิดด้วยหรือ? ที่พวกหนูเลือกที่เกิดไม่ได้  ครูขา…หนูเหงา บทประพันธ์ของ พร น้ำเพชร นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี สุเชาว์ พงษ์วิไล,จารุณี สุขสวัสดิ์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช,อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย,มนัส บุณยเกียรติ, ปรียา รุ่งเรือง,ด.ญ.อัญญารัตน์ สุทัศน์, ด.ญ.บรรจง นิลเพชร,นราธิป กาญจนวัฒน์, นราวดี โกมารชุน (ยอดสร้อย โกมารชุน),,กมลา ทรัพย์สำรวย โดย พันคำ กำกับฯ

            ครูดอย (ปี 2525)

            ” ครูดอย”  ภาพยนตร์เก่าตำนานเรื่องราวของครูหนุ่มที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ยังโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ สภาพเป็นภูเขาสูงการคมนาคมยากลำบากโรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ. เลย โดยครูหนุ่มผู้มีอุดมการณ์แรงกล้าที่ต้องต่อสู้กับปัญหาสารพัดในการสอนหนังสือบนดอยสูง โดยมีแฟนสาวและเพื่อนครูผู้มีอุดมการณ์เดียวกันคอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ นำแสดงโดย ปิยะ ตระกูลราษฎร์,สรพงศ์ ชาตรี,นันทิดา แก้วบัวสาย และวาสนา สิทธิเวช

สวัสดีไม้เรียว (ปี 2525)

ภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตครูและนักเรียน จากทีมงานเงินล้าน สีบุญเรืองฟิล์ม พันคำ กำกับฯนำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี,จารุณี สุขสวัสดิ์,อำภา ภูษิต, ส.อาสนจินดา, สุเชาว์ พงษ์วิไล,รอง เค้ามูลคดี, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ,วัฒนาลัย ศรีวิเชียร, นุชจรี ประสงค์ธรรม, จักรี จันทร์กล่ำ,โอฬาร สาราณียวงศ์, จิรวัฒน์ สุริโย, ต่อพงษ์ หงส์หิรัญคำ และ สมชาย กะโห้ทอง โดย นุจรี ประสงค์ธรรม คว้ารางวัลุพรรณหงส์ทองคำผู้แสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม และได้รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำหนังสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม

ครูเสือ (ปี 2527)

อัครเศรณีโปรดักชั่น oeเสนอ วรรณกรรมชิ้นเอก ของ พลกูล อังกินันทน์ ระหว่างครูเฮี๊ยบ กับ นักเรียนเฮี๊ยว ภาพยนตร์เรื่อง ครูเสือ กับคำที่ว่า ไม้เรียว…ทำให้คนเป็นรัฐมนตรี ไม้เรียว…ทำคนเลว เป็นคนดี ไม้เรียว..จะศักดิ์สิทธิ์เมื่ออยู่ในมือครูที่ดี นำแสดงโดย พิศาล อัครเศรณี สุพรรษา เนื่องภิรมย์,การันต์ กิตติราช, โกวิท วัฒนกุล, เด๋อ ดอกสะเดา, และ ด.ช.ขุนพล ฉ่ำอุรา โดยมี ชรินทร์ ทองสิงห์ กำกับการแสดง

            ครูสมศรี (ปี 2528)

เข้าฉายเมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2528  กำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย ชาลิตา ปัทมพันธ์,รณ ฤทธิชัย และ สมชาย อาสนจินดา  โดย ครูสมศรี เป็นภาพยนตร์สะท้อนสังคม กล่าวถึงชีวิตของชาวชุมชนแออัด ในตรอกศาลเจ้าพ่อเสือ ต้องถูกไล่ที่โดยเจ้าของที่ดิน ชาวบ้านลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องที่อยู่อาศัย โดยการนำของครูสมศรี ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ แม้จะต้องแลกมาด้วยชีวิตของเธอ

ภาพยนตร์ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2528 สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (รณ ฤทธิชัย) และสาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม (ส. อาสนจินดา) แล้วยังเข้าชิงสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (ชาลิตา ปัทมพันธ์) และสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล) โดย รณ ฤทธิชัยและ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ยังได้รับรางวัล และ ส. อาสนจินดา ได้เข้าชิง รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2529 ในสาขาเดียวกัน และได้รับถึง 6 รางวัล ต่อมาถูกนำมาสร้างใหม่เป็นละครโทรทัศน์ โดย เป่า จิน จง ในปี พ.ศ. 2546 นักแสดงนำโดย สุจิรา อรุณพิพัฒน์, นวพล ภูวดล, เจฟฟรี่ เบญจกุล, สรพงษ์ ชาตรี และ สุกัญญา มิเกล

ครูไหวใจร้าย (ปี 2532)

เข้าฉายเมื่อวันที่: 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 “ครูไหวใจร้าย” เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนวนิยายของ ผกาวดี อุตตโมทย์ ได้รับเลือกเป็น “หนังสือดีที่เด็กและเยาวชนควรอ่าน” จากการคัดเลือกโดยโครงการวิจัยของสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวถึงครูไหว (จินตหรา สุขพัฒน์) ครูสาวที่เดินทางมาสอนนักเรียนที่โรงเรียนในชนบท โดยเธอสอนหนังสือแบบเข้มงวดและชอบลงโทษเด็กที่ไม่เชื่อฟัง ซึ่งทั้งหมดนี้เธอทำด้วยความรักและต้องการให้เด็กเป็นคนดีมีความรู้ ผลิตโดย ไฟว์สตาร์ โปรดักชัน กำกับฯ : สักกะ จารุจินดา,ผู้อำนวยการสร้าง : เจริญ เอี่ยมพึ่งพร นำแสดงโดย : สันติสุข พรหมศิริ , จินตหรา สุขพัฒน์ , เกียรติ กิจเจริญ (ซูโม่กิ๊ก) , อรุณ ภาวิไล (ซูโม่ตุ๋ย) , กฤษณ์ ศุกระมงคล , เศรษฐา ศิระฉายา

แบบว่าโลกนี้มีน้ำเต้าหู้และครูระเบียบ ภาค 1 (ปี 2537)

ภาพยนตร์ไทยโดยค่ายสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล กำกับการแสดงโดย พงศ์แก้ว สงวนไทย และ ชัชวาลย์ คล้องช้าง เขียนบทภาพยนตร์โดย สุทธิชัย บุณยะกาญจน โดยมีทั้งหมด 2 ภาคด้วยกัน ภาคแรกออกฉายทางโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2537 นำแสดงโดย ดวงตา ตุงคะมณี, ศรราม เทพพิทักษ์ และสุวนันท์ คงยิ่ง

เรื่องย่อ : สาลี่ (สุวนันท์ คงยิ่ง) เด็กสาวชั้นมัธยมปลายเพิ่งย้ายโรงเรียนเข้ามาใหม่ และกลุ่มเพื่อนผู้คลั่งน้ำเต้าหู้ เข้าร่วมทีมวอลเลย์บอลหญิงประจำโรงเรียน โดยมี กานต์ (ศรราม เทพพิทักษ์) ประธานนักเรียนเป็นโค้ชของทีม แต่ครูใหญ่ต้องการยุบชมรมนี้เพราะทีมไม่เคยชนะและนำชื่อเสียงมาให้กับทางโรงเรียนเลย แต่ก็ได้ครูระเบียบ (ดวงตา ตุงคะมณี) จอมโหดออกหน้าแทนและเป็นเหตุการณ์ให้ครูระเบียบต้องลาออก กานต์ สาลี่ และเพื่อน ๆ จึงต้องคว้าชัยชนะในการแข่งขันนี้ให้ได้ถึงจะสามารถช่วยครูระเบียบให้กลับมาสอนได้ดังเดิม

แบบว่าโลกนี้มีน้ำเต้าหู้และครูระเบียบ ภาค 2 (ปี 2538)

 ภาค 2 ออกฉายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2538 นำแสดงโดย ดวงตา ตุงคะมณี, ธีรศักดิ์ พันธุจริยา, ราโมน่า ซาโนลารี่ และ กัญญารัตน์ จิรรัชกิจ

เรื่องย่อ : คุณครูระเบียบ (ดวงตา ตุงคะมณี) กลับมาเฮี้ยวใส่เหล่านักเรียนตัวแสบอีกครั้งด้วยยุทธวิธีปราบพยศสุดไฮเทค แต่มาคราวนี้คุณครูระเบียบเกิดอยากมีความรักบ้างจึงเกือบตกเป็นเหยื่อของแก๊งวายร้ายที่หวังใช้ความเป็นสาวใหญ่ของครูให้เป็นประโยชน์ แต่ได้กลุ่มลูกศิษย์รักจอมซ่า โก้ (ธีรศักดิ์ พันธุจริยา), โม (ราโมน่า ซาโนลารี่), แคท (กัญญารัตน์ จิรรัชกิจ) ใช้ลีลาความสดใสผสานกับความเก๋าตกเกล็ดของครูใหญ่ทำให้รอดพ้นวิกฤตมาได้

ม.6/2 ห้องครูวารี ภาค 1 (ปี 2537)

เข้าฉายเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2537  เรื่องราวเกี่ยวกับห้องเรียน ม.6/2 ที่มีครูวารี (จินตหรา สุขพัฒน์) นิสิตฝึกสอนที่กลายเป็นครูประจำชั้นจำเป็น ครูวารีต้องรับมือกับเหล่านักเรียนที่มีปัญหาแตกต่างกันไปอย่าง “วิน” หนุ่มที่อยากเป็นนักดนตรีซึ่งขัดกับความตั้งใจของพ่อที่อยากให้เขาตั้งใจเรียนอย่างเดียว อีกคนคือ “นุช” ที่บังเอิญคือเป็นน้องสาวของครูวารีเอง โดยพ่อแม่ของพวกเธอแยกทางกัน สองพี่น้องจึงต่างแยกกันอยู่โดยนุชอยู่กับแม่ นุชจึงเกลียดพ่อและพาลเกลียดครูวารีที่อยู่กับพ่อไปด้วย เรื่องร้ายเกิดขึ้นเมื่อวินต้องเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแต่เกิดทะเลาะกับพ่อและประสบกับอุบัติเหตุในขณะที่ใกล้การแข่งขันรอบชนะเลิศไปทุกที

ผู้กำกับฯ : ณรงค์ จารุจินดา นักแสดงนำ จินตหรา สุขพัฒน์,ศรัณย์ สาครสินลธรรม์ โทณวนิก,สายธาร นิยมการณ์ผ,ธัญญาเรศ รามณรงค์,ชไมพร สิทธิวรนันท์,ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง,กลศ อัทธเสรี,ปรารถนา สัชฌุกร,ภราดร ยารศเอก,กีรติ เทพธัญญ์,ณรงค์ บุญลาภ,สมเกียรติ ทองมาก และ อรทัย เลิศนพมณี

ม.6/2 ห้องครูวารี ภาค 2 (ปี 2539)

เข้าฉายเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2539  เป็นภาคต่อจาก ม.6/2 ห้องครูวารี โดยใช้ชื่อตอนว่า เทอม 2 หกเดือน..ไม่ขาดเพื่อนซักวัน เป็นเรื่องราวในห้องเรียน ม.6/2 ยังมีครูวารีเป็นครูประจำชั้นเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือมิตรภาพของนักเรียนในห้องที่แน่นแฟ้นกันมาก ทั้งหมดเข้าใกล้ช่วงการสอบก่อนสำเร็จการศึกษาทว่าเกิดเรื่องร้ายขึ้นเมื่อ “สันต์” เพื่อนในกลุ่มเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจนบาดเจ็บที่ดวงตาต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วน ทว่าฐานะทางบ้านของสันต์นั้นยากจน เหล่าเพื่อนๆจึงพยายามหาเงินมาช่วยด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้เพื่อนได้หายจากการบาดเจ็บและจบการศึกษาไปพร้อมกัน

มอ ๘ (ปี 2549)

            เรื่องราวอันอบอุ่นและตลกขบขัน ของภาพยนตร์แนวคัมมิ่งออฟเอจที่น่ายินดีและมีเสน่ห์ กำกับโดย ยงยุทธ พินิจพงศ์ นำเสนอความสุขและความท้าทายของความรัก ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพของหนุ่มสาว ด้วยการผสมผสานระหว่างอารมณ์ขันกับบทเรียนชีวิต นำแสดงโดย พัชรศรี เบญจมาศ, มีสุข แจ้งมีสุข, ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์, มีศักดิ์ นาครัตน์ และ อติกานต์ หนุนภักดี ซึ่งจะพาผู้ชมไปสู่การเดินทางที่น่าจดจำผ่านทางเดินของวัยรุ่น

เป็นเรื่องราวของครูสมปัติ และ ครูเกษร ต้องสำรวจบุคลิกและความสนใจที่แตกต่างกันของนักเรียน โดยพยายามรักษาระเบียบ ในขณะที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของความเข้าใจ และความเคารพซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามความพยายามของพวกเธอได้นำไปสู่การเผชิญหน้าที่ไม่คาดฝันและสนุกสนาน เพราะเมื่อเหล่าเด็กๆได้ค้นพบความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน ในการแสวงหาความรู้เพื่อค้นหาตัวเอง ขณะที่ปีการศึกษาดำเนินไปพวกคุณครูก็จะหาโอกาสถ่ายทอดบทเรียนอันมีค่าให้แก่นักเรียน

ครูบ้านนอก บ้านหนองฮีใหญ่ (ปี 2553)

ออกฉายเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล ผลิตภาพยนตร์โดย ครกไม้ไทยลาวม่วนซื่นโฮ กำกับโดย สุรสีห์ ผาธรรม นำแสดงโดย พิเชษฐ์ กองการ, ฟ้อนฟ้า ผาธรรม, หม่ำ จ๊กมก, อสงไขย ผาธรรม, คำปาณี วงทองคำ และ พันนา ฤทธิไกร เป็นภาพยนตร์ที่นำภาพยนตร์ ครูบ้านนอก ในปี พ.ศ. 2521 มาทำใหม่ ซึ่งมีโครงสร้างลักษณะใกล้เคียงกัน แต่แก่นเรื่องพลิกแพลงไปจากเดิม ภาพยนตร์ถ่ายทำที่เฮือนสวนดอนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ เกือบทั้งเรื่อง ภาพยนตร์ทำรายได้ 3.52 ล้านบาท ซึ่งถือว่า ได้กระแสตอบรับที่ดีมาก โดยเฉพาะภาคอีสานที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

(ที่มาข้อมูล : วิกิพีเดีย/ภาพ : ThaiMoviePosters_A,อินเทอร์เน็ต)

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ฉบับที่ 416 วันที่ 26 ม.ค.-1 ก.พ.67

หน้า 20-21 buzz

โลกบันเทิง “ครูไทย”

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๑๖ วันที่ ๒๖ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
https://book.bangkok-today.com/books/jxlx/#p=20
(สามารถพลิกอ่านได้เหมือนหนังสือปกติ)

 
[ad_2]

Source link