Monday, 24 June 2024

ปลัดกทม. ตรวจความปลอดภัยสถานบันเทิง ถ.ข้าวสาร | RYT9

[ad_1]


ปลัดกทม. ตรวจความปลอดภัยสถานบันเทิง ถ.ข้าวสาร รับนักท่องเที่ยวคืนข้ามปี

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วยน.ส.ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตพระนคร, นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร และ พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม นำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการบริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร ในคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 (KhaoSan Countdown 2024) เพื่อตรวจความปลอดภัยของสถานบริการ และความพร้อมตามประกาศของกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 เรื่องขยายเวลาให้สถานบริการใน 5 จังหวัด/พื้นที่ เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้

โดยการตรวจพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของสถานบริการในถนนข้าวสาร ทั้งสภาพอาคารและทางหนีไฟ ซึ่งได้ดูในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัย การเฝ้าระวังในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ การป้องกันผลกระทบในเรื่องของเสียง ซึ่งถนนข้าวสารมี 3 ร้านที่ได้รับอนุญาตให้เปิดถึงเวลา 04.00 น. ประกอบด้วย ร้าน The Club ร้าน Molly Bar และ ร้าน Brick Bar เพื่อให้สอดรับนโยบายของรัฐบาล โดยทั้ง 3 ร้านได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มาเฉลิมฉลองในคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 (KhaoSan Countdown 2024) ในทุกด้าน

นอกจากนี้ ยังตรวจสอบรวมไปถึงร้านประเภทอื่น ๆ ที่มีการจำหน่ายสุรา อาหาร หรือการแสดงดนตรี ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในเรื่องของเสียง และดูว่าแต่ละร้านได้รับใบอนุญาตประเภทใด มีการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้

ขณะเดียวกัน มาตรการที่ขยายเวลาเปิดจนถึงเวลา 04.00 น. ตามกฎหมายคือร้านต้องปิดแล้ว หากยังพบลูกค้านั่งดื่มกินอยู่ในร้านก็ถือว่ามีความผิดในทางพฤตินัย รวมถึงการเข้มงวดเรื่องหาบเร่แผงลอยไม่ให้มีการค้าขายที่กีดขวางทางเข้า-ออก การควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรักษาความสะอาดในพื้นที่ถนนข้าวสาร

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถอดบทเรียนนำมาแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับการจัดงานเทศกาลครั้งต่อไปให้ปลอดภัย


[ad_2]

Source link