Friday, 19 July 2024

กระบี่ขอด้วย ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น.

[ad_1]กระบี่ – ขอเปิดถึงตี 4 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม จ.กระบี่ เรียกร้องรัฐบาลขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง หนุนการท่องเที่ยว เชื่อทำได้จะดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เพิ่ม


น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เปิดเผยถึงกรณีที่ทางรัฐบาลได้กำหนดให้บางพื้นที่บางจังหวัดเปิดสถานบริการบันเทิงได้ถึงเวลา 04.00 น.เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้เข้าเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่ ทางรัฐบาลยังไม่ได้กำหนดให้มีการเปิดให้บริการถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักก็ตาม

“ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์ให้รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้จังหวัดกระบี่ ได้เปิดสถานบันเทิงเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ที่ได้มีการประกาศเปิดไปก่อนหน้านี้ด้วย”

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ยังได้กล่าวด้วยว่า การขยายเวลาให้สถานบันเทิงเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและปิดในเวลา 04.00 น. เรื่องนี้หากรัฐบาลขยายเวลาให้สถานบันเทิงใน จ.กระบี่ หากมองในภาพรวมเกิดการกระจายรายได้ที่ดี แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เช่น เด็กอายุเท่าไหร่ห้ามเข้าก็ต้องห้ามจริง หรือในเรื่องของระบบเสียงต้องไม่ดังเกิน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการท่องเที่ยวในภาพรวม

ด้าน น.ส.วิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงเรื่องของความพร้อมของสถานที่พักในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หากว่ารัฐบาลเปิดโอกาสให้จังหวัดกระบี่ได้มีการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงและสถานบริการที่เกี่ยวเนื่อง จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

จากตัวเลขของโรงแรมที่พักในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ทั้งหมดจาก 570 แห่ง เปิดดำเนินการแค่ 400 กว่าแห่ง เนื่องจากว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา อาจจะยังมีอีกหลายแห่งที่โรงแรมที่พักขาดสภาพคล่องในการที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่แล้วอาจจะไปกระจุกอยู่ในเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลักมีชื่อเสียง อย่างเช่น อ่าวนาง ไร่เล พีพี คลองม่วง ถึงแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิดแล้วถือว่ายังน้อยอยู่

ซึ่งในปี 2565 จังหวัดกระบี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามารวม 1,730,061 คน แยกเป็นคนไทย 1,420,326 คน ชาวต่างชาติ 309,735 คน มีรายได้รวม 15,937 ล้านบาท แยกเป็นรายได้ชาวไทย 14,004.43 ล้านบาท ชาวต่างชาติ 1,932.11 ล้านบาท

นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา  นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่

[ad_2]

Source link